URO-DYN
Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej

Siedziba placówki

URO-DYN

URO-DYN

ul. Wiśniowa 36
02-520 Warszawa
tel.: 22 646 36 77
tel.: 22 849 45 44
fax: 22 646 36 79
mail: gidian[@]urodyn.med.pl

Biuletyn nr 2

Kolpexin oraz ćwiczenia dna miednicy jako zmodyfikowana forma zachowawczego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz obniżenia macicy.

Coraz częściej podkreśla się, że operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu powinno być poprzedzone prawidłowym leczeniem zachowawczym.

Ćwiczenia Kegla, biofeedback, elektrostymulacja mięśni dna miednicy oraz stożki dopochwowe są szeroko stosowane na świecie w leczeniu zachowawczym wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Prawidłowo położona macica nie powinna opierać się na ramionach dźwigacza odbytu. Przy prawidłowym położeniu macicy możemy spodziewać się, że symetrycznie wykonywane ćwiczenia Kegla lub elektrostymulacja spowodują kliniczną poprawę w wysiłkowym nietrzymaniu moczu.

W obniżeniu narządu rodnego II stopnia szybka macicy jest umiejscowiona w pobliżu przedsionka pochwy, a macica opiera się całym swoim ciężarem na ramionach dźwigacza odbytu, co prowadzi do ich rozsuwania na boki. Idea leczenia wkładkami Kolpexin o polega na przywróceniu prawidłowego położenia mięśni dźwigaczy odbytu.

Idea pierwszych wkładek dopochwowych Kolpexin polegała na skonstruowaniu urządzenia do stymulacji mechanicznej mięśni gładkich odpowiedzialnych za trzymanie moczu. Taką rolę spełniała wkładka o oznaczeniu T (terapeutyczna). Wkładka zbudowana jest z pustej plastikowej kuli oraz luźno osadzonej wewnątrz niej stalowej kulki. średnice kul plastikowych występują w rozmiarach: 44, 42, 39, 36 i 28 mm. Po założeniu do pochwy wkładki terapeutycznej o odpowiednio dobranej średnicy podczas chodzenia kulka stalowa uderza o ściany wkładki co powoduje przekazanie impulsu mechanicznego do otaczających tkanek. w efekcie powstaje impuls mechaniczny prowadzący do skurczu otaczających mięśni. Wkładkę stosuje się wyłącznie podczas chodzenia nie dłużej niż 30 minut jednorazowo. Tak samo jak przy tradycyjnych ćwiczeniach okazało się, że wkładka terapeutyczna daje poprawę i wyleczenie tylko w wypadku niewielkiego obniżenia macicy. Pacjentka z dużym obniżeniem macicy nie jest w stanie utrzymać wkładki terapeutycznej w pochwie, bowiem obniżająca się macica wypycha ciężką wkładkę terapeutyczną.

Ta obserwacja zainspirowała opracowanie zmodyfikowanej wkładki, oznaczonej symbolem o (ortostatyczna). Budowa wkładki o jest analogiczna do wkładki T. Różnica polega na tym, że wkładka o nie ma w środku stalowej kulki. Szybko się okazało, że wkładka o ma decydujące znaczenie w leczeniu obniżenia narządów moczopłciowych i wysiłkowego nietrzymania moczu. Obecnie uważamy, że leczenie należy rozpocząć od stosowania przez cały czas wkładki o (ortostatycznej) wraz z ćwiczeniami a dopiero w późniejszym okresie leczenia można dołączyć stymulację mechaniczną wkładką T (terapeutyczną).

Metoda leczenia wkładką Kolpexin polega na założeniu do pochwy wkładki o (ortostatycznej) o odpowiednio dobranej średnicy, po uprzednim odprowadzeniu macicy do góry i ułożeniu jej w przodozgięciu, tak aby wkładka spoczywała na ramionach dźwigacza odbytu i unosiła przednią ścianę pochwy. w ten sposób przeciwdziała ona zmianie położenia trzonu macicy w kierunku kości krzyżowej. Po prawidłowym założeniu wkładki o (ortostatycznej) obniżona macica nie opiera się o mięśnie dźwigacza odbytu. Ćwiczenia Kegla są o wiele bardziej skuteczne, co manifestuje się koniecznością zmiany wkładki na wkładkę o mniejszej średnicy.

    Postęp w leczeniu możemy również ocenić poprzez inne parametry badania kolpomiometrycznego:
  1. odległość szyjki macicy od wejścia do pochwy,
  2. odległość górnej powierzchni mięśni dźwigaczy odbytu od wejścia do pochwy,
  3. średnica wejścia do pochwy,
  4. średnica pochwy powyżej mięśni dźwigaczy odbytu.
Wkładka Kolpexin o powinna być stosowana przez cały okres leczenia. w trakcie miesiączki więzadła i mięśnie narządów moczopłciowych rozluźniają się. Szczególnie ważne jest aby wkładka nie była wyjmowana w tym okresie, a nawet zaleca się stosowanie wkładki o większej średnicy.W trakcie parcia przy oddawaniu stolca konieczne jest podtrzymywanie wkładki placem i przesuwanie jej do góry. Takie postępowanie zapobiega obniżaniu się macicy w trakcie w-zrostu ciśnienia w jamie brzusznej.

Ważnym elementem prawidłowego leczenia są wizyty kontrolne. Pierwsza wizyta zalecana jest po dwóch tygodniach. Konieczne jest sprawdzenie położenia macicy. Często się zdarza, że macica zmieni położenie w kierunku kości krzyżowej, konieczna jest wtedy ponowna repozycja macicy do przodozgięcia.

Warto również dodać, że nietrzymanie moczu nie jest jedynym problemem zaburzonej statyki narządy moczopłciowych. Bóle, uczucie pełności w dole brzucha oraz bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej są niemal nieodłącznymi objawami towarzyszącymi zaburzeniom statyki narządów moczopłciowych. Prawidłowe założenie wkładki ortostatycznej powoduje ustąpienie towarzyszących objawów bólowych, co jest bardzo silnym motywem dla pacjentki do systematycznego ćwiczenia.

W naszych doświadczeniach skuteczność metody leczenia wkładkami Kolpexin wzrasta wraz z doświadczeniem lekarza. Bardzo ważnym elementem jest odprowadzenie macicy do góry i przodozgięcia, przed założeniem wkładki o (ortostatycznej). Bardzo pomocne lub w niektórych przypadkach niezbędne jest przygotowanie lekami resorbującymi (Distreptaza 1-2 czopki dziennie przez 2 tygodnie). Mimo takiego przygotowania zdarza się, że macica nie da się odprowadzić na swoje miejsce, w tym wypadku nie ma warunków do leczenia wkładkami Kolpexin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
© 2002 - 2024 Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej URO-DYN
2002 created by: JSK Internet
2014 - 2024 modified by: PetS